Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Hệ thống trang thiết bị được vô trùng đầy đủ

1

Hệ thống trang thiết bị được vô trùng đầy đủ