Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

khi-hu-loang-mau-trang-duc-do-dau

Khí hư loãng màu trắng đục do đâu?