Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Phì đại cổ tử cung