Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

phong-kham-bac-viet-dam-bao-chat-luong-va-chi-phi-hop-ly