Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Chỉ thực hiện bỏ thai khi thai đã vào tử cung của người mẹ

1

Chỉ thực hiện bỏ thai khi thai đã vào tử cung của người mẹ