Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

chua-vung-kin-chay-nuoc-mau-trang-duc-bang-ngoai-khoa