Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Thực hiện phương pháp hút thai chân không ra máu bao nhiêu ngày?

1

Thực hiện phương pháp hút thai chân không ra máu bao nhiêu ngày?