Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

dieu-tri-vung-kin-ra-dich-mau-trang-duc-bang-ngoai-khoa

Điều trị vùng kín ra dịch màu trắng đục bằng ngoại khoa