Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Nguyên nhân ra dịch màu trắng đục ở vùng kín là do nấm âm đạo

1

Nguyên nhân ra dịch màu trắng đục ở vùng kín là do nấm âm đạo