Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Phá thai 4 tuần tuối có phá được không?

1

Phá thai 4 tuần tuối có phá được không?