Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Máy móc và trang thiết bị tại phòng khám Bắc Việt đầy đủ, hiện đại

1

Máy móc và trang thiết bị tại phòng khám Bắc Việt đầy đủ, hiện đại