Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

de-lay-benh-viem-am-dao-do-trung-roi-cho-ban-tinh

Dễ lây bệnh viêm âm đạo do trùng roi cho bạn tình