Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

may-moc-va-trang-thiet-bi-y-te-hien-dai

Máy móc và trang thiết bị y tế hiện đại