Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Thực hiện thăm khám sức khỏe tổng quát

1

Thực hiện thăm khám sức khỏe tổng quát