Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

chi-phi-thuc-hien-dinh-chi-thai-hop-ly

Chi phí thực hiện đình chỉ thai tại phòng khám Bắc Việt hợp lý