Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

da-duoc-so-y-te-cap-phep-hoat-dong-pha-thai

1

Đã được sở y tế cấp phép hoạt động phá thai