Hoạt động 7h30-20h00 Cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật

Phòng khám Bắc Việt chuyên đình chỉ thai an toàn

Phòng khám Bắc Việt chuyên đình chỉ thai an toàn